facebook

ДепартаментИстория

Програмен съвет "История и археология"

Директор на Програмен съвет:

доц. д-р Димитър Гюдуров
e-mail: dgyudurov@nbu.bg 

Членове:

доц. д-р Тома Томов
e-mail: ttomov@nbu.bg

доц. д-р Илиян Боянов
e-mail: ilianboyanov@nbu.bg

Експерт от практиката

доц. д-р Михаил Груев
e-mail: mihailgruev@abv.bg

секретар-специалисти

Салиха Йълмазова
e-mail: syilmazova@nbu.bg

Ирена Димитрова
e-mail: idimitrova@nbu.bg