facebook

ДепартаментИстория

Интелектуалците и/в политиката

intelektualci-politika_184x250_fit_478b24840a

Интелектуалците и/в политиката

Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Румен Генов. София: Издателство на НБУ, 2013

Научни и учебни издания

 

С материали от научна конференция с международно участие


Повече - на http://ebox.nbu.bg/profesorgenov