facebook

ДепартаментИстория

Годишник на департамент "История", Т.8

tom-8_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент "История", Т.8

Издание на НБУ, 2013 г.

Годишници

повече информация на: http://ebox.nbu.bg/hist16/

 

Годишник на Департамент “История”Том VIII, 2013 г.

Редакционна колегия:
проф. д-р Румен Генов
доц. д-р Лъчезар Стоянов
гл. ас. д-р Живко Лефтеров
ISSN 1313-7301