facebook

ДепартаментИстория

Годишник на департамент "История", Т.7

tom-7_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент "История", Т.7

Издание на НБУ, 2012 г.

Годишници

повече информация на:  http://ebox.nbu.bg/hist15/

 

 Редакционна колегия:
проф. д-р Румен Генов
доц. д-р Лъчезар Стоянов
гл. ас. д-р Живко Лефтеров
ISSN 1313-7301