facebook

ДепартаментИстория

Англиканската църква, Източното православие и България

23319439-1423321027778706-450573035642479306-n_184x250_fit_478b24840a

Англиканската църква, Източното православие и България

Живко Лефтеров

Научни и учебни издания

монография
Живко Лефтеров
Издателство Ашур, София 2017 г.

Живко Лефтеров е историк, преподавател по съвременна българска история в Нов български университет. Научните му интереси са в областта на най-новата история, с акцент върху историята на вероизповедните общности в България, религиозната политика на КПСС и БКП, атеистичната пропаганда и англикано-православните отношения. Автор е на редица студии и статии по тези теми.