facebook

ДепартаментИстория

Програмен съвет "История и археология"

Директор на Програмен съвет:

Доц. д-р Светла Янева
e-mail: sianeva@nbu.bg

Членове:

доц. д-р Тома Томов
e-mail: ttomov@nbu.bg

доц. д-р Илиян Боянов
e-mail: ilianboyanov@nbu.bg

доц. д-р Михаил Груев - експерт от практиката

mihailgruev@abv.bg

Програмни консултанти:

Марияна Стоянова
e-mail: mbstoianova@nbu.bg

Ирена Димитрова
e-mail: idimitrova@nbu.bg