facebook

ДепартаментИстория

проф. Пламен Цветков, д.н.

проф. Пламен Цветков, д.н.

Проф. Пламен Цветков, д.н.

(1951-2015 г.)

 

Пламен Симеонов Цветков е роден на 8 август 1951 г. в Берлин, Германия. Средно образование получава в София, в 39-то СПУ. През 1976 г. се дипломира в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по специалността „история“ (тема на дипломната работа: „Проекти за Балканска федерация от Възраждането до Първата световна война“). Четири години по-късно, през 1980 г., след защита на дисертационен труд в Московския държавен университет е удостоен с научно-образователната степен „кандидат на историческите науки“. От 1981 до 2000 г. работи в Института по история към Българската академия на науките, като в периода 1995–2000 г. е начело на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. През 1991 г. се хабилитира за старши научен сътрудник II степен, а през 1999 г. става „доктор на историческите науки“.
Специализира в Чехия, Унгария, Полша, САЩ (със стипендия „Фулбрайт“) и Великобритания.
Пътят на Пламен Цветков като преподавател започва през 1987 г. в Националната гимназия за древни езици и култури в София. На това поприще се изявява най-вече в Нов български университет, където от 2002 г. е редовен професор по Нова и най-нова обща история. От курсовете, които чете там през периода 1994–2015 г., трябва да се посочат: „Болшевизъм, националсоциализъм, фашизъм“, „Монарсите в новата българска история“, „История на съвременния свят“, „Народностно потекло и национално самосъзнание“, „Англо-американският исторически опит“ (на английски език), „Модернизацията и формирането на национални държави в Югоизточна Европа“, „Международните отношения през ХХ в.“ и др.
Гост-лектор е в различни университети в САЩ, Унгария и Италия.
Библиографията му обхваща 25 монографии, над 90 научни студии и статии и повече от 350 научнопопулярни и публицистични материали в масовия печат. Основните теми, застъпени в научното му творчество, са свързани с дипломатическата и политическата история на света, Европа и Балканите през ХХ в., проблемите на националната идентичност, тоталитарните режими и демокрацията, потеклото на българите, Втората световна война и др.

Пламен Цветков умира в София на 3 ноември 2015 г.


През месец април 2016 г. наследниците на Пламен Цветков – неговата съпруга проф. Рая Заимова, дъщеря им и двамата им сина дариха личната библиотека и архива на професора на Нов български университет.

През 2016 г. се създаде Учебно практически изследователски център (УПИЗ)"Проф. Пламен С. Цветков" към департамент "История". Като част от УПИЗ-а бе учредена  стипендия от дариткелски фонд, наречена на името на проф. Цветков.  Предназначена е за студенти, докторанти и млади изследователи, чиито изследвания са в областта на историческите дисциплини.

България през погледа на един студент по история - 70 години от рождението на проф. Пламен Цветков. 14.06.2021 г.

 In Memoriam